وبلاگ

🎧پادكست سپهر خدابنده -اثرات مخرب دو نوع مقايسه

🔺پادكست صلح درون-بخش اول

▪️اثرات مخرب دو نوع مقايسه
🔸مقايسه خودمون با ديگران
🔹مقايسه خودمون با خودمون
▫️بيان روش موثر رسيدن به آرامش