"*" indicates required fields

1 تصمیم گیری برایم مشکل است.*
2 وقتی کارها مطابق میل پیش نمی روند ناراحت می شوم.*
3 به نظر میرسد دیگران کارها را راحت تر از آنچه من میتوانم انجام می دهند.*
4 هرکس را که می شناسم , دوست دارم.*
5 خیلی اوقات دچار نفس تنگی می شوم.*
6 بیشتر اوقات نگران هستم.*
7 از بسیاری از چیزها می ترسم.*
8 همیشه مهربان هستم.*
9 خیلی زود ناراحت میشوم.*
10 نگرانم از اینکه در آینده والدینم به من چه خواهند گفت.*
11 احساس میکنم دیگران از راه و روش من در انجام کارها خوششان نمی آید.*
12 همیشه رفتار خوبی با اطرافیانم دارم.*
13 شب ها به سختی به خواب می روم.*
14 نگرانم از اینکه مردم درباره ام چه فکر می کنند.*
15 حتی وقتی در جمع افراد هستم, احساس تنهایی می کنم.*
16 همیشه خوشحال هستم.*
17 بیشتر اوقات در شکمم احساس درد می کنم.*
18 خیلی زود به من بر می‌خورد و ناراحت می شوم.*
19 احساس میکنم دست هایم عرق می کنند.*
20 من همیشه خوش اخلاق هستم.*
21 خیلی زیاد احساس خستگی می کنم.*
22 در موود آنچه که قرار است اتفاق بیافتد نگران هستم.*
23 بچه های دیگر از من خوشحال تر هستند.*
24 من همیشه حقیقت را می گویم.*
25 خواب های بد می بینم.*
26 وقتی از من ایراد می گیرند ناراحت و عصابنی میشوم.*
27 احساس میکنم که کسی به من خواهد گفت که کارها را نادرست انجام می دهم.*
28 من هرگز خشمگین نمی شوم.*
29 بعضی اوقات به حالت وحشت زده از خواب بیدار می شوم.*
30 وقتی که می خواهم بخوابم نگران هستم.*
31 جمع کردن حواس روی تکالیف مدرسه برایم مشکل است.*
32 من هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم.*
33 در جایی که می نشینم خیلی تکان می خورم.*
34 عصبی هستم.*
35 خیلی ها با من مخالفند.*
36 هرگز دروغ نمی گویم.*
37 بیشتر وقت ها نگران این هستم که اتفاق بدی برایم بیفتد.*
Hidden